Instruction

Instruction

Les nøye gjennom instruksjonene.

Bruk av POLISORB
Hva du må vite om POLISORB
Hva er POLISORB?
Forsiktighetsregler ved bruk av POLISORB
Polisorb skal røres ut i vann før det drikkes.

Pulveret tilsettes vann under kontinuerlig omrøring for å skape en suspensjon med nøytral smak. Suspensjonen må alltid være nyblandet og bør tas minst 1 time før eller etter inntak av mat og minst 2 timer før eller etter inntak av eventuelle legemidler.

Diaré, uvelhet, oppkast, forgiftning samt forskjellige typer intoksikasjon: Første dag skal Polisorb tas 1 gang hver time i 5 timer, deretter 3–4 ganger per dag fordelt over dagen til symptomlindring oppnås.

Symptomer ved matvareallergi: Polisorb skal tas 3 ganger per dag like før måltid gjennom 10–14 dager.

Anbefalt dose: * 1 g Polisorb tilsvarer 2 toppede teskjeer (1 teskje tilsvarer 0,5 g Polisorb).

Ytterligere doseringsinformasjon:

Voksne: Gjenomsnittlig anbefalt daglig dose: 0,1 til 0,2 g per 1 kg kroppsvekt.

Maksimal daglig dose: 0,33 g per kg kroppsvekt.

Innhold i boksen: 25 g.

Til bruk ved diaré uansett opprinnelse, allergier mot matvarer og akutt legemiddel- eller alkoholforgiftning med mer.

POLISORB brukes til behandling av diaré, uvelhet, brekninger, forgiftninger samt forskjellige typer intoksikasjon.

Polisorb binder skadelige stoffer med forskjellig molekylvekt i mage-tarm-kanalen, stoffer som bakterier, virus, toksiner og allergener, og ”avgifter” dermed tarmen.

Barn mellom 1 og 6 år må bare ta Polisorb etter konsultasjon med lege og i kombinasjon med væskeerstatning for å kompensere for tapet av elektrolytter og vann. Polisorb må ikke brukes til barn under 1 år.

POLISORB er kiseldioksid i pulverform som skal tas oralt (via munnen) etter at det er blandet med vann. Det er et hvitt/hvitaktig, luktfritt pulver som enkelt røres ut i vann. Under omrøring blir det en suspensjon med nøytral smak.

POLISORB er en uorganisk, ikke-selektiv og multifunksjonell enterosorbent med en adsorpsjonskapasitet på 300 mg/g. Polisorb har derfor utmerkede evner til å binde skadelige stoffer med forskjellig molekylvekt i mage-tarm-kanalen og dermed avgifte tarmen. Stoffene som adsorberes, f.eks. bakterier, virus, toksiner og allergener, er enten produsert i kroppen eller svelget.

Polisorb binder endogene og eksogene stoffer med en hvilken som helst molekylmasse, inkludert bakterier, virus, toksiner, allergener og andre giftige stoffer. Polisorb brytes ikke ned eller tas opp gjennom mage-tarm-kanalen, men har direkte effekt i tarmen og kommer ut på naturlig vis.

Hvis du har diaré, må du drikke mye vann for å kompensere for væsketapet. Dette er spesielt viktig for barn!

Hvis du har diaré i mer enn 3 dager, om den er blodig, følges av feber, ved kraftig smerte eller kramper, må du kontakte lege.

Hvis du er gravid eller ammer, må du rådføre deg med lege eller apotekpersonale før du tar Polisorb.

Bruk ikke Polisorb i mer enn 14 dager, da det kan føre til redusert opptak av vitaminer og kalsium.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Barn mellom 1 og 6 år skal bare ta Polisorb etter konsultasjon med lege og i kombinasjon med væskeerstatning for å kompensere for tapet av elektrolytter og vann. Polisorb må ikke brukes til barn under 1 år.

Bivirkninger kan oppstå, men ikke alle får dem. Sjeldne: forstoppelse, allergiske reaksjoner. Svært sjeldne: Det er mulig at det dannes nyresteiner som inneholder kisel ved langvarig bruk av høye doser kiseldioksid.

Interaksjoner med legemidler: Ikke ta andre legemidler samtidig som du tar Polisorb. Det må gå minst 2 timer mellom inntak av Polisorb og inntak av legemidler. Spør lege eller apotekpersonale om dine forskrevne legemidler interagerer med Polisorb.

Bruk ikke Polisorb om du har:

  • blødende mage- eller tarmsår 
  • blødning i mage-tarm-kanalen
  • forstoppelse
  • overfølsomhet overfor kiseldioksid