Polisorb - Allergi

Polisorb - Allergi

Polisorb har svært gode adsorberings- og avgiftningsegenskaper. Polisorb binder skadelige stoffer med forskjellig molekylvekt i mage-tarm-kanalen, stoffer som enten er tilført gjennom mat eller væske, eller stoffer som har dannet seg i kroppen, f.eks. bakterier, virus, toksiner og allergener. Slik ”avgifter” det tarmen.

Allergi er en svært vanlig tilstand som ofte begynner med at man kommer i kontakt med et stoff som utløser allergien. Det kan enten skje gjennom innånding, svelging eller hudkontakt.

Matallergi er vanligst hos barn. Hos en del vedvarer allergien når de blir voksne. De vanligste matvarene du kan være allergisk mot, er melk og egg. Andre allergier, f.eks. peanøtt- og nøtteallergi, har du vanligvis hele livet. (Kilde: 1177.se)

Ved matallergi er det vanlig å ha symptomer i hud, mage og munn. Vanlige symptomer i hud er eksem, elveblest og rødaktig utslett. Vanlige symptomer fra mage og tarm er oppkast, diaré m.m. (Kilde: 1177.se)

En del barn kan få flere av disse symptomene samtidig, i tillegg til symptomer fra luftveiene. Det siste er imidlertid ikke like vanlig som symptomer i hud, mage og munn. (Kilde: 1177.se)

Polisorb binder og eliminerer eventuelle allergener som når fordøyelsesorganene via maten eller dannes under fordøyelse. Polisorb fjerner også biologisk aktive stoffer som bidrar til utvikling av allergiske reaksjoner (som sirkulerende immunkompleks og immunglobulin E).

Administrasjon av Polisorb kan med fordel brukes som en del av en kompleks behandling ved allergiske sykdommer uansett opprinnelse, som akutt og tilbakevendende elveblest, bronkial astma, psoriasis, eksem, allergisk rhinitt og atopisk dermatitt.

Indikasjoner
Indikasjoner
 
Allergi
The action of POLISORB is that its the smallest particles are surrounded by allergens, link them together and output through the intestines.
Forgiftning
POLISORB not only removes the symptoms and cure its cause – removes poisons and toxins from the human body in a natural way, linking them all through the gastro-intestinal tract.
Diaré
One gram POLISORB MP can absorb up to five grams of water; in addition, the medication is characterized by extensive surface sorption. Using its You provides elimination not only the symptoms but also the causes of diarrhea.
Hvorfor Polisorb?
Trygt
POLISORB don't contains additives and flavorings, so the medication has no toxic effect and doesn’t cause allergies. Medication not absorbed into the bloodstream, and passes through the liver and kidneys, allowing virtually no contraindications. Enterosorbent POLISORB MP has high security, and can assigned to newborn infants and pregnant women.
Effektivt
Sorption surface of POLISORB MP at use the inside is 300 m2/g, that is significantly higher than most available on the Russian and foreign market of enterosorbents. The medication is able to link any harmful substances
Hurtigvirkende
In the treatment, a special role is played by the first few minutes of the disease, when You need to quickly help the sick, remove toxicity, improve overall health. Here again to helps POLISORB MP, which, due to its unique structure, begins to act immediately after it enters the intestine and is able to radically change the situation for a few moments.
Hvordan virker Polisorb?

Skadelige stoffer, som allergener og toksiner, kan gi dårligere helse.

Polisorb binder aktivt de skadelige stoffene i mage-tarm-kanalen.

Polisorb passerer gjennom kroppen og utskilles i uforandret form sammen med de skadelige stoffene.