Forgiftning

Forgiftning

Polisorb reduserer ikke bare symptomene på forgiftning, men også selve årsaken til forgiftningen.

Forgiftninger forårsakes ofte av patogene mikroorganismer, soppsporer, giftstoffer og toksiner. Polisorb binder en stor del av disse skadelige stoffene og fjerner dem fra kroppen gjennom avføringen.

Det må skilles mellom matallergi og bakteriell matforgiftning. Ved bakteriell matforgiftning er symptomet på forgiftning et resultat av eksponering for stafylokokker eller streptokokker. Disse mikroorganismene produserer toksiner som fører til forgiftning. Behandling mot forgiftningen bør gis direkte. Polisorb har effekt mot de første symptomene og kan brukes av hele familien.

Matforgiftning kan gi utslag på forskjellige måter. Hos noen er symptomene først merkbare etter noen timer, mens hos andre oppstår de umiddelbart etter inntak av mat eller drikke. De vanligste symptomene på matforgiftning som man bør være oppmerksom på, er uvelhet, mageubehag, fordøyelsesbesvær eller diaré, oppkast, feber eller frysninger.

Forgiftning forårsaket av mat og drikke kan ikke bare ødelegge ferien, men også en reise eller andre viktige hendelser i livet. For raskt å redusere effekten av forgiftning anbefaler vi å bruke Polisorb. I motsetning til andre medisintekniske produkter påvirker ikke Polisorb tarmens peristaltikk. Det etterlater seg heller ikke skadelige mikroorganismer og toksiner i tarmene, men fjerner dem. Polisorb er, ifølge studier, ett av de beste og tryggeste produktene til behandling av diaré i dag.
Tips: I tillegg til i vann kan Polisorb også løses opp i juice, fruktdrikker eller mineralvann. 

Indikasjoner
Indikasjoner
 
Allergi
The action of POLISORB is that its the smallest particles are surrounded by allergens, link them together and output through the intestines.
Forgiftning
POLISORB not only removes the symptoms and cure its cause – removes poisons and toxins from the human body in a natural way, linking them all through the gastro-intestinal tract.
Diaré
One gram POLISORB MP can absorb up to five grams of water; in addition, the medication is characterized by extensive surface sorption. Using its You provides elimination not only the symptoms but also the causes of diarrhea.
Hvorfor Polisorb?
Trygt
POLISORB don't contains additives and flavorings, so the medication has no toxic effect and doesn’t cause allergies. Medication not absorbed into the bloodstream, and passes through the liver and kidneys, allowing virtually no contraindications. Enterosorbent POLISORB MP has high security, and can assigned to newborn infants and pregnant women.
Effektivt
Sorption surface of POLISORB MP at use the inside is 300 m2/g, that is significantly higher than most available on the Russian and foreign market of enterosorbents. The medication is able to link any harmful substances
Hurtigvirkende
In the treatment, a special role is played by the first few minutes of the disease, when You need to quickly help the sick, remove toxicity, improve overall health. Here again to helps POLISORB MP, which, due to its unique structure, begins to act immediately after it enters the intestine and is able to radically change the situation for a few moments.
Hvordan virker Polisorb?

Skadelige stoffer, som allergener og toksiner, kan gi dårligere helse.

Polisorb binder aktivt de skadelige stoffene i mage-tarm-kanalen.

Polisorb passerer gjennom kroppen og utskilles i uforandret form sammen med de skadelige stoffene.