Hva er POLISORB?

Hva er POLISORB?

POLISORB er en uorganisk, ikke-selektiv og multifunksjonell enterosorbent med en adsorpsjonskapasitet på 300 mg/g. Polisorb har derfor utmerket evne til å binde skadelige stoffer med høy molekylvekt i mage-tarm-kanalen og dermed avgifte tarmen. Stoffene som adsorberes, f.eks. bakterier, virus, toksiner og allergener, er enten produsert i kroppen eller svelget.

POPLISORB er en uorganisk, ikke-selektiv og multifunksjonell enterosorbent med en adsorpsjonskapasitet på 300 mg/g. Polisorb har derfor utmerket evne til å binde skadelige stoffer med høy molekylvekt i mage-tarm-kanalen og dermed avgifte tarmen. Stoffene som adsorberes, f.eks. bakterier, virus, toksiner og allergener, er enten produsert i kroppen eller svelget. 

POLISORB er et hvitt, luktfritt pulver som skal tas oralt (via munnen) etter at det er blandet med vann.

Virkestoffet i POLISORB, kiseldioksid (godt utblandet) er et mineralstoff med en fysikalsk virkningsmekanisme. POLISORB tas ikke opp gjennom mage-tarm-kanalen, men virker direkte i tarmen og kommer ut på naturlig vis.

POLISORB er et unikt produkt som er utviklet av ledende legemiddelspesialister. 

Indikasjoner
 
Allergi
The action of POLISORB is that its the smallest particles are surrounded by allergens, link them together and output through the intestines.
Forgiftning
POLISORB not only removes the symptoms and cure its cause – removes poisons and toxins from the human body in a natural way, linking them all through the gastro-intestinal tract.
Diaré
One gram POLISORB MP can absorb up to five grams of water; in addition, the medication is characterized by extensive surface sorption. Using its You provides elimination not only the symptoms but also the causes of diarrhea.
Hva er POLISORB?
Trygt
POLISORB don't contains additives and flavorings, so the medication has no toxic effect and doesn’t cause allergies. Medication not absorbed into the bloodstream, and passes through the liver and kidneys, allowing virtually no contraindications. Enterosorbent POLISORB MP has high security, and can assigned to newborn infants and pregnant women.
Effektivt
Sorption surface of POLISORB MP at use the inside is 300 m2/g, that is significantly higher than most available on the Russian and foreign market of enterosorbents. The medication is able to link any harmful substances
Hurtigvirkende
In the treatment, a special role is played by the first few minutes of the disease, when You need to quickly help the sick, remove toxicity, improve overall health. Here again to helps POLISORB MP, which, due to its unique structure, begins to act immediately after it enters the intestine and is able to radically change the situation for a few moments.
Hvordan virker Polisorb?

Skadelige stoffer, som allergener og toksiner, kan gi dårligere helse.

Polisorb binder aktivt de skadelige stoffene i mage-tarm-kanalen.

Polisorb passerer gjennom kroppen og utskilles i uforandret form sammen med de skadelige stoffene.


Hvordan virker Polisorb?
Bruk av POLISORB
Hva du må vite om POLISORB
Hva er POLISORB?
Forsiktighetsregler ved bruk av POLISORB
Polisorb skal røres ut i vann før det drikkes.

Pulveret tilsettes vann under kontinuerlig omrøring for å skape en suspensjon med nøytral smak. Suspensjonen må alltid være nyblandet og bør tas minst 1 time før eller etter inntak av mat og minst 2 timer før eller etter inntak av eventuelle legemidler.

Diaré, uvelhet, oppkast, forgiftning samt forskjellige typer intoksikasjon: Første dag skal Polisorb tas 1 gang hver time i 5 timer, deretter 3–4 ganger per dag fordelt over dagen til symptomlindring oppnås.

Symptomer ved matvareallergi: Polisorb skal tas 3 ganger per dag like før måltid gjennom 10–14 dager.

Anbefalt dose: * 1 g Polisorb tilsvarer 2 toppede teskjeer (1 teskje tilsvarer 0,5 g Polisorb).

Ytterligere doseringsinformasjon:

Voksne: Gjenomsnittlig anbefalt daglig dose: 0,1 til 0,2 g per 1 kg kroppsvekt.

Maksimal daglig dose: 0,33 g per kg kroppsvekt.

Innhold i boksen: 25 g.

Til bruk ved diaré uansett opprinnelse, allergier mot matvarer og akutt legemiddel- eller alkoholforgiftning med mer.

POLISORB brukes til behandling av diaré, uvelhet, brekninger, forgiftninger samt forskjellige typer intoksikasjon.

Polisorb binder skadelige stoffer med forskjellig molekylvekt i mage-tarm-kanalen, stoffer som bakterier, virus, toksiner og allergener, og ”avgifter” dermed tarmen.

Barn mellom 1 og 6 år må bare ta Polisorb etter konsultasjon med lege og i kombinasjon med væskeerstatning for å kompensere for tapet av elektrolytter og vann. Polisorb må ikke brukes til barn under 1 år.

POLISORB er kiseldioksid i pulverform som skal tas oralt (via munnen) etter at det er blandet med vann. Det er et hvitt/hvitaktig, luktfritt pulver som enkelt røres ut i vann. Under omrøring blir det en suspensjon med nøytral smak.

POLISORB er en uorganisk, ikke-selektiv og multifunksjonell enterosorbent med en adsorpsjonskapasitet på 300 mg/g. Polisorb har derfor utmerkede evner til å binde skadelige stoffer med forskjellig molekylvekt i mage-tarm-kanalen og dermed avgifte tarmen. Stoffene som adsorberes, f.eks. bakterier, virus, toksiner og allergener, er enten produsert i kroppen eller svelget.

Polisorb binder endogene og eksogene stoffer med en hvilken som helst molekylmasse, inkludert bakterier, virus, toksiner, allergener og andre giftige stoffer. Polisorb brytes ikke ned eller tas opp gjennom mage-tarm-kanalen, men har direkte effekt i tarmen og kommer ut på naturlig vis.

Hvis du har diaré, må du drikke mye vann for å kompensere for væsketapet. Dette er spesielt viktig for barn!

Hvis du har diaré i mer enn 3 dager, om den er blodig, følges av feber, ved kraftig smerte eller kramper, må du kontakte lege.

Hvis du er gravid eller ammer, må du rådføre deg med lege eller apotekpersonale før du tar Polisorb.

Bruk ikke Polisorb i mer enn 14 dager, da det kan føre til redusert opptak av vitaminer og kalsium.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Barn mellom 1 og 6 år skal bare ta Polisorb etter konsultasjon med lege og i kombinasjon med væskeerstatning for å kompensere for tapet av elektrolytter og vann. Polisorb må ikke brukes til barn under 1 år.

Bivirkninger kan oppstå, men ikke alle får dem. Sjeldne: forstoppelse, allergiske reaksjoner. Svært sjeldne: Det er mulig at det dannes nyresteiner som inneholder kisel ved langvarig bruk av høye doser kiseldioksid.

Interaksjoner med legemidler: Ikke ta andre legemidler samtidig som du tar Polisorb. Det må gå minst 2 timer mellom inntak av Polisorb og inntak av legemidler. Spør lege eller apotekpersonale om dine forskrevne legemidler interagerer med Polisorb.

Bruk ikke Polisorb om du har:

  • blødende mage- eller tarmsår 
  • blødning i mage-tarm-kanalen
  • forstoppelse
  • overfølsomhet overfor kiseldioksid

Release form
Polisorb
The optimal dosage for treatment diarrhea and others disease