Användning

Användning

Läs igenom instruktionerna noga.

Användning av POLISORB
Vad du behöver veta om POLISORB
Vad är POLISORB?
Försiktighetsåtgärder vid användning av POLISORB
Polisorb ska röras ned i vatten och därefter drickas.

Mängden pulver ska tillsättas till vatten under kontinuerlig omrörning för att skapa en suspension med neutral smak. Suspensionen ska alltid vara nyblandad och bör tas minst 1 timme före eller efter intag av mat och minst 2 timmar före eller efter intag av eventuella läkemedel.

Diarré, illamående, kräkningar, förgiftningar samt olika typer av intoxikation: Första dagen ska Polisorb tas 5 gånger per dag 5 timmar i rad, därefter 3-4 gånger per dag fördelat under dagen tills symtomlindring uppnås.
Symtom vid födoämnesallergi: Polisorb ska tas 3 gånger per dag strax före måltid under 10-14 dagar.

Rekommenderad dos:
  
table.png
* 1 g Polisorb motsvarar 2 rågade teskedar (1 tesked motsvarar 0,5 g Polisorb).

Ytterligare doseringsinformation:

Vuxna: Genomsnittlig rekommenderad daglig dos: 0,1 till 0,2 g per 1 kg kroppsvikt.

Maximal daglig dos: 0,33 g per kg kroppsvikt.

Burkens innehåll: 25 g
För användning vid diarrée ovavsett ursprung, allergier mot livsmedel och akut läkemedels- eller alkoholförgiftning med mera.
POLISORB används för behandling av diarré, illamående, kräkningar, förgiftningar samt olika typer av intoxikation.

Polisorb binder skadliga ämnen med olika molekylvikt i mag-tarmkanalen, ämnen som t ex bakterier, virus, toxiner och allergener, och ”avgiftar” på så sätt tarmen.

Barn mellan 1 och 6 år ska ta Polisorb endast efter konsultation med läkare och i kombination med vätskeersättning för att kompensera förlusten av elektrolyter och vatten. Polisorb ska inte användas till barn under 1 år.

POLISORB är kiseldioxid i pulverformat som ska tas oralt (via munnen) efter att det blandats med vatten. Det är ett vitt/vitaktigt luktlöst pulver som enkelt rörs ner i vatten under och blir, under omrörning, en suspension med neutral smak.

POLISORB är en oorganisk, icke-selektiv och multifunktionell enterosorbent med en adsorptionskapacitet på 300 mg/g. Polisorb har därför utmärkta egenskaper för att binda skadliga ämnen med olika molekylvikt i magtarmkanalen och på så sätt avgifta tarmen. Ämnena som adsorberas, t ex bakterier, virus, toxiner och allergener, har antingen producerats i kroppen eller intagits.

Polisorb binder endogena och exogena substanser med vilken molekylmassa som helst, inklusive bakterier, virus, toxiner, allergener och andra giftiga ämnen. Polisorb sönderdelas inte i eller tas upp genom mag-tarmkanalen utan har sin direkta effekt i tarmen och kommer ut den naturliga vägen.
Om du har diarré ska du dricka mycket vatten för att kompensera vätskeförlusten. Särskilt viktigt för barn!

Om du har diarré i mer än 3 dagar, om den är blodig, åtföljs av feber, vid svår smärta eller kramper ska du kontakta läkare.

Om du är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Polisorb.

Använd inte Polisorb i mer än 14 dagar eftersom det kan leda till minskat upptag av vitaminer och kalcium.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Barn mellan 1 och 6 år ska ta Polisorb endast efter konsultation med läkare och i kombination med vätskeersättning för att kompensera förlusten av elektrolyter och vatten. Polisorb ska inte användas till barn under 1 år.

Biverkningar är möjliga, men alla behöver inte få dem. Sällsynta: Förstoppning, allergiska reaktioner. Mycket sällsynta: Det är möjligt att det bildas njurstenar som innehåller kisel vid långvarig användning av höga doser kiseldioxid.

Interaktioner med läkemedel: Ta inte något läkemedel samtidigt som du tar Polisorb. Det ska gå minst 2 timmar mellan intag av Polisorb och intag av läkemedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om dina förskrivna läkemedel interagerar med Polisorb.

Använd inte Polisorb om du har:

• blödande mag- eller tarmsår
• blödning i mag-tarmkanalen
• tarmstopp
• överkänslighet mot kiseldioxid