Polisorb - Allergi

Polisorb - Allergi

Polisorb har utmärkta adsorberings- och avgiftningsegenskaper. Polisorb binder skadliga ämnen med olika molekylvikt i mag-tarmkanalen, ämnen som antingen tillförts genom mat eller vätska eller ämnen som bildats i kroppen, t ex bakterier, virus, toxiner och allergener, och ”avgiftar” på så sätt tarmen.

Allergi är en mycket vanlig åkomma som ofta börjar med att man kommer i kontakt med ett ämne som utlöser allergin. Det kan ske antingen genom inandning, sväljning eller hudkontakt.

Matallergi är vanligast hos barn. En del har kvar allergin när de blir vuxna. De vanligaste livsmedlen som du kan vara allergisk mot är mjölk och ägg. Andra allergier, t ex jordnöt och nötallergi, har du oftast kvar livet ut. (källa: 1177.se) 

Vid matallergi är det vanligt att ha symtom från huden, från magen och i munnen. Vanliga symtom från huden är eksem, nässelutslag, rodnande utslag. Vanliga symtom från magen och tarmarna är kräkningar, diarré mm. (källa: 1177.se)

En del barn kan få flera av dessa symtom samtidigt och även få symtom från luftvägarna, det är dock inte lika vanligt som symtom från huden, magen och i munnen. (källa: 1177.se)

Polisorb binder och eliminerar eventuella allergener som når matsmältningsorganen via maten eller bildas under matsmältningen. Polisorb avlägsnar även biologiskt aktiva substanser som deltar i utvecklingen av allergiska reaktioner (såsom cirkulerande immunkomplex och immunoglobulin E).

Administrering av Polisorb kan med fördel användas som en del av en komplex behandling vid allergiska sjukdomar oavsett ursprung, såsom akut och återkommande nässelutslag, bronkial astma, psoriasis, eksem, allergisk snuva och atopisk dermatit.

Indikationer
Indikationer
 
Allergi
The action of POLISORB is that its the smallest particles are surrounded by allergens, link them together and output through the intestines.
Förgiftning
POLISORB not only removes the symptoms and cure its cause – removes poisons and toxins from the human body in a natural way, linking them all through the gastro-intestinal tract.
Diarré
One gram POLISORB MP can absorb up to five grams of water; in addition, the medication is characterized by extensive surface sorption. Using its You provides elimination not only the symptoms but also the causes of diarrhea.
Varför Polisorb?
Tryggt
POLISORB don't contains additives and flavorings, so the medication has no toxic effect and doesn’t cause allergies. Medication not absorbed into the bloodstream, and passes through the liver and kidneys, allowing virtually no contraindications. Enterosorbent POLISORB MP has high security, and can assigned to newborn infants and pregnant women.
Effektivt
Sorption surface of POLISORB MP at use the inside is 300 m2/g, that is significantly higher than most available on the Russian and foreign market of enterosorbents. The medication is able to link any harmful substances
Snabbverkande
In the treatment, a special role is played by the first few minutes of the disease, when You need to quickly help the sick, remove toxicity, improve overall health. Here again to helps POLISORB MP, which, due to its unique structure, begins to act immediately after it enters the intestine and is able to radically change the situation for a few moments.
Hur verkar Polisorb

Skadliga ämnen som allergener och toxiner kan ge en försämrad hälsa;

Polisorb binder aktivt skadliga ämnena i mag-tarmkanalen;

Polisorb passerar genom kroppen och utsöndras i oförändrad form tillsammans med de skadliga ämnena.