Polisorb - Diarré

Polisorb - Diarré

1 gram Polisorb binder upp till 5 gram vatten i mag-tarmkanalen vilket gör att diarrén naturligt stoppas och utan att kroppen tar skada. Polisorb tas inte upp genom mag-tarmkanalen, utan har sin direkta effekt i tarmen och kommer ut den naturliga vägen.

Diarré innebär att man får lös eller rinnig/tunn/vattnig avföring oftast flera gånger om dagen. Vid diarré förlorar man mycket vätska och kan orsaka dehydrering (uttorkning) och elektrolytstörningar som t ex kaliumbrist eller liknande. Därför, för att kompensera vätskeförlusten vid diarré, är det viktigt att dricka mycket vatten.

Barn mellan 1 och 6 år ska ta Polisorb, endast efter konsultation med läkare och i kombination med vätskeersättning för att kompensera för förlusten av elektrolyter och vatten. Polisorb ska inte användas till barn under 1 år.

I motsats till andra medicintekniska produkter, påverkar Polisorb inte tarmens peristaltik eller lämnar skadliga mikroorganismer och toxiner i tarmarna utan tar bort dem. Polisorb är lämplig för behandling av diarré hos vuxna och hos barn från 1 års ålder.

Om du har diarré i mer än 3 dagar, om den är blodig, åtföljs av feber, vid svår smärta eller kramper ska du kontakta läkare. 

Om du är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Polisorb.

Använd inte Polisorb längre än 14 dagar eftersom det kan leda till minskat upptag av vitaminer och calcium. I tillägg till Polisorb ska du äta en balanserad kost som är rik på näringsämnen och vitaminer.


Indikationer
Indikationer
 
Allergi
The action of POLISORB is that its the smallest particles are surrounded by allergens, link them together and output through the intestines.
Förgiftning
POLISORB not only removes the symptoms and cure its cause – removes poisons and toxins from the human body in a natural way, linking them all through the gastro-intestinal tract.
Diarré
One gram POLISORB MP can absorb up to five grams of water; in addition, the medication is characterized by extensive surface sorption. Using its You provides elimination not only the symptoms but also the causes of diarrhea.
Varför Polisorb?
Tryggt
POLISORB don't contains additives and flavorings, so the medication has no toxic effect and doesn’t cause allergies. Medication not absorbed into the bloodstream, and passes through the liver and kidneys, allowing virtually no contraindications. Enterosorbent POLISORB MP has high security, and can assigned to newborn infants and pregnant women.
Effektivt
Sorption surface of POLISORB MP at use the inside is 300 m2/g, that is significantly higher than most available on the Russian and foreign market of enterosorbents. The medication is able to link any harmful substances
Snabbverkande
In the treatment, a special role is played by the first few minutes of the disease, when You need to quickly help the sick, remove toxicity, improve overall health. Here again to helps POLISORB MP, which, due to its unique structure, begins to act immediately after it enters the intestine and is able to radically change the situation for a few moments.
Hur verkar Polisorb

Skadliga ämnen som allergener och toxiner kan ge en försämrad hälsa;

Polisorb binder aktivt skadliga ämnena i mag-tarmkanalen;

Polisorb passerar genom kroppen och utsöndras i oförändrad form tillsammans med de skadliga ämnena.