Çocuklardaki akut bağırsak enfeksiyonları için kompleks tedavinin parçası olarak enterosorbet Polisorb MP

Çocuklardaki akut bağırsak enfeksiyonları için kompleks tedavinin parçası olarak enterosorbet Polisorb MP

Çocuklardaki akut bağırsak enfeksiyonları için kompleks tedavinin parçası olarak enterosorbet Polisorb MP

Hemodinamik rahatsızlıkların eşlik ettiği hemostaz anomalisi ve ortalama molekül kütlesindeki artış, bakteriyotoksemiye dayanan endojen zehirlenme; yüksek etkinlikte ve minimum zarar verme etkili yapay zehir giderme yöntemlerinin aranmasını önceden tayin eder. Zehir gidermede olası yöntemlerden birisi, enterosorbentlerdir.

Bu çalışma, akut bağırsak enfeksiyonları olan çocuklarda Polisorb MP tedavisinin sonuçlarını içermektedir. Polisorb MP, ZAO Polisorb, Chelyabinsk tarafından üretilen yeni bir enterosorbenttir.

2 ay- 6 yaş aralığındaki 25 çocuğa, ilaç verilmiştir ve çocukların çoğunluğu (21) bebektir. Akut bağırsak enfeksiyonunun teşhisi, klinik, epidemiyolojik ve laboratuvar verilerine göre yapılmıştır. 

Polisorb MP, 100 mg/kg/gün dozuyla hasta kabul anında verilmiştir. Çocuklar yemeklerden ve ilaçlardan 1 saat önce günde 4 kez sulu karışım formunda (50 ml) sorbenti almıştır.

Aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

1. tedaviden 2.5 ±1.1 gün sonra ve kontrol grubunda ise 7.3±1.9 gün sonra dışkı normale dönmüştür.
2. zehirlenmenin belirtileri, Polisorb MP alan hastalarda 1.7±0.2 gün ve ilacı almayan hastalarda 7.1±1.3 gün sürmüştür.

Böylece, mevcut veriler, kompleks bir tedavinin parçası olarak Polisorb MP’nin, 3-5 günlük tedavi süresiyle çocuklardaki akut bağırsak enfeksiyonlarında yararlı olduğunu ileri sürmektedir.