Endikasyonlar
Endikasyonlar
 
Allerji
The action of POLISORB is that its the smallest particles are surrounded by allergens, link them together and output through the intestines.
Zehirlenmeler
POLISORB not only removes the symptoms and cure its cause – removes poisons and toxins from the human body in a natural way, linking them all through the gastro-intestinal tract.
Diyare
One gram POLISORB MP can absorb up to five grams of water; in addition, the medication is characterized by extensive surface sorption. Using its You provides elimination not only the symptoms but also the causes of diarrhea.
Neden Polisrob?
Güvenilir bir ürün olması
POLISORB don't contains additives and flavorings, so the medication has no toxic effect and doesn’t cause allergies. Medication not absorbed into the bloodstream, and passes through the liver and kidneys, allowing virtually no contraindications. Enterosorbent POLISORB MP has high security, and can assigned to newborn infants and pregnant women.
Efektif bir ürün olması
Sorption surface of POLISORB MP at use the inside is 300 m2/g, that is significantly higher than most available on the Russian and foreign market of enterosorbents. The medication is able to link any harmful substances
Ürün'ün hemen çalışmaya başlar
In the treatment, a special role is played by the first few minutes of the disease, when You need to quickly help the sick, remove toxicity, improve overall health. Here again to helps POLISORB MP, which, due to its unique structure, begins to act immediately after it enters the intestine and is able to radically change the situation for a few moments.
The mechanism of action

Harmful substances, such as allergens, toxins and all kinds of pathogenic bacteria provoke the development of diseases and general deterioration of health;

Polisorb, surrounds harmful bacteria in the intestine and removes them from the body;

Polisorb adsorbs toxins and allergens of different sizes, which makes it possible to equally effectively treat poisoning and allergies of various nature of cause;

Polisorb eliminates only harmful substances by retaining beneficial micronutrients, when taken over the course of up to 14 days.

Talimatlar
POLISORB - dozaj ve kullanımı
Kullanım endikasyonları
Farmakolojik etkisi
Yan etkileri ve kontrendikasyonları

Polisorb her zaman su suspansiyonu olarak kullanılmaktadır, Polisorb tozu 1/4-1/2 bardak suyu ile karıştırılıp, asla kuru toz olarak alınmaz.
Kullanım dozu, kullanacak olan yetişkin veya çocuğun beden ağırlığına göre belirlenmelidir. Doz aşımı olmayacağı için, doz belirlenmesi sırasında riski azaltmaktadır.

Kullanım şekli

Polisorb su içerisinde karıştırıldık’tan sonra içilmelidir. 

İçimi kolay olan ve nötr tatlı süspansiyonu şekline ulaşana kadar karıştırılması gereken toz miktarı su içerisine ilave edilir. Süspansiyon her zaman taze olarak hazırlanmalı ve yemek’ten 1 saat önce veya yemek’ten 1 saat sonra kullanılmalıdır (eşzamanlı ilaç alınırken – diğer ilacı kullanmadan 2 saat önce, veya diğer ilacı kullandıktan 2 saat sonra alınmalıdır). Hazırlanan süspansiyon 24 saat içerisinde tüketilmelidir. 

Bulantı ve kusma, diyare’nin tedavisi: İlk gün Polisorb günde 5 defa alınmalıdır, takip eden günler’de semptomatik iyileşme’ye ulaşana kadar, günde 3-4 defa kullanılmalıdır.

Allerji tedavisi: Polisorb 10-14 gün boyunca günde 3 defa alınmalıdır. Besin alerjileri durumunda, Polisorb yemekten önce alınmalıdır.

Önerilen dozajlar:

Vücut ağırlığı Tek doz* Tek doz için gereken su miktarı Önerilen günlük miktar*
11’den 20 kilo’ya kadar 1 gr 50 ml 3 gr
21’den 30 kilo’ya kadar 1.5 gr 70 ml 4.5 gr
31’den  40 kilo’ya kadar 2 gr 100 ml  6 gr
41’den 60 kilo’ya kadar 3 gr 100 ml 9 gr
61’den 80 kilo’ya kadar 4 gr 150 ml 12 gr
> 80 kilo’dan fazla 5 gr 150 ml 15 gr

 * 1 gr Polisorb 2 tepeleme tatlı kaşığına eşit’tir (1 tatlı kaşığı  0.5 gr Polisorb’a tekabül eder).

Dozaj hakkında ek bilgi

Yetişkinler için: Önerilen günlük doz: 1 kilo beden ağırlığı için 0.1’den  0.2 gram’a kadar

Azami günlük doz: 1 kilo beden ağırlığı için 0.33 gr

Önemli bilgi

Diyareniz varsa, kaybedilen sıvı’yı tekrar kazandırmak için bol bol su içmeniz gerekir. 1 ile 6 yaş arasındaki çocuklar, doktor’a danıştıkatan sonra, elektrolit ve sıvı kaybı’nı gidermek için oral solüsyon’la birlikte Polisorb’u kullanmaları gerekir. Polisorb, 1 yaş’ın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Diyare’niz 3 günden daha fazla sürüyorsa, ya da diyare’niz kanlı oluyorsa ve ateşiniz varsa, ya da aşırı ağrı ve kramp çekiyorsanız, mutlaka doktor’a danışmanız gerekir. Hamile veya emziren kadın iseniz, lütfen ürün’ü kullanmadan önce doktor’a danışınız. Polisorb’u 14 günden fazla kullanmayın, çünkü vitamin ve kalsiyum’un emilimi’ni azaltabilir. Polisorb’u kullanırken, ek olarak diyetiniz’in dengeli besleyeci madde ve vitamin içerikli olmasına özen gösterin.

Yan etkileri

Yan etkileri mümkündür, ancak her hasta’da olmamalıdırlar.

Ender olanlar: Kabızlık,allerjik reaksiyonlar.
Çok ender olanlar: Silikon dioksit’in uzun süreli kullanımını sırasında, silisyum içeren böbrek taşların oluşumu mümkün’dür.

Diğer ilaçlara etkileşimi

Polisorb’ile aynı anda diğer ilaçlar’ı almamaya salık verin. Polisorb ve diğer ilaçlar’ın kullanımı arasında en az 2 saat’in geçmesi gerekir. Çeşitli ilaçların Polisorb’ile etkileşimi hakkında daha fazla bilgi’yi almak için doktorunuz’a danışın. 

Kontrendikasyonlar

Aşaıdaki durumlarda Polisorb’u kullanmayın:

  • Kanayan mide veya bağırsak ülser’i
  • Gastrointestinal yol’un kanaması
  • Bağırsak felci
  • Silikon dioksit’e karşı aşırı hassasiyet.


POLISORB alerji, zehirlenme, diyare tedavisinde kullanılır. 
POLISORB sırasıyla bakteriler, virüsler, toksinler, allerjenler ve diğer toksik maddeler gibi molekül kütlesi olan maddeleri bağlayabilir.
1 yaştan 6 yaşa kadar olan çocuklar Polisorb'u doktora danıştıktan sonra oral rehidrasyon terapisi ile  alması gerekir.


POLISORB (m tıbbi ve p oral olarak anlamına gelir), sulu bir süspansiyon halinde oral alımına yönelik toz halindeki silikon dioksittir. Suda dağılmaya ve süspansiyon oluşturmaya benzer beyaz veya beyazımsı, kokusuz bir toz gibi görünür.

POLISORB, yüksek çözünürlüklü silisyum dioksit (kimyasal formül SiO2) temelinde, organik olmayan, seçici olmasa da çok fonksiyonlu bir absorbenttir. 300 mg / g lık bir absorpsiyon kapasitesine sahiptir. Silikon dioksitin kendisi mükemmel absorptif ve detokslayıcı özelliklere sahiptir.

Gastrointestinal sistemde Polisorb, sırasıyla bakteri, virüsler, toksinler, allerjenler ve diğer zehirli materyal de dahil olmak üzere herhangi bir molekül kütlesi ile endojen ve ekzojen maddeleri bağlayabilir. Polisorb gastrointestinal sistemde parçalanmaz ve metabolize edilmez. Geçiş esnasında bağlanan tüm toksinler de dahil doğal yolla vücuddan atılır.


Yan etkileri

Yan etkileri mümkündür, ancak her hasta’da olmamalıdırlar.

Ender olanlar: Kabızlık,allerjik reaksiyonlar.
Çok ender olanlar: Silikon dioksit’in uzun süreli kullanımını sırasında, silisyum içeren böbrek taşların oluşumu mümkün’dür.

Kontrendikasyonlar

Aşaıdaki durumlarda Polisorb’u kullanmayın:

  • Kanayan mide veya bağırsak ülser’i
  •  Gastrointestinal yol’un kanaması
  •  Bağırsak felci
  •  Silikon dioksit’e karşı aşırı hassasiyet.