Polisorb - Diyare tedavisi

Polisorb - Diyare tedavisi

Bir gram Polisorb, beş gram kadar suyu tutabilir. Polisorb, vücut tarafından emilmez ve değişmeden kalır. Tutulan maddelerle birlikte doğal yoldan atılır.

İshal, günde üç veya daha fazla sulu veya sıvı bağırsak hareketinin olması durumudur. Gelişmekte olan ülkelerde ölümün yaygın bir nedenidir ve dünya çapında bebek ölümlerinin en yaygın ikinci nedenidir. İshalle sıvı kaybı, dehidrasyona ve potasyum yetersizliği veya diğer tuz dengesizlikleri gibi elektrolit rahatsızlıklarına neden olabilir.

Bu yüzden bir kimse günde üç kereden fazla sulu dışkı yaparsa, vücut, dehidrate olabilir. Zamanında tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Çocuk ishalinde ebeveynler de birçok sıkıntıyla karşılaşır. Çocuklar yetişkinlere göre daha sıklıkla bu hastalığı çekerler ve daha uzun sürelidir. Doktorlar, bunu çocuğun vücudunun dışarıdan giren toksinler ve alerjenlerden gelen saldırıya direnç göstermeye alışık olmadığı gerçeğine atfederler. Çocuğun bağışıklık sistemi bir yetişkinin ki kadar güçlü değildir bu yüzden ishal tedavisi daha uzun sürer. Çocuklar için her ilaca izin verilmediği not edilmelidir. Yine de her yaştan hastalar için ishal tedavisinde etkin olduğu kanıtlanmış geniş spektrumlu tıbbi ürünler vardır. 

POLISORB, bu tıbbi ürünlerden birisidir. Herhangi bir kimse ishal olursa, bunu yönetmenin en iyi yolu POLISORB almaktır.

İshal olursanız, sıvı kaybını dengelemek için bol su içmelisiniz. 1-6 yaşındaki çocuklar, yalnızca doktor konsültayonundan sonra elektrolit ve su kaybını telafi edecek,  ağız yolundan alınan ilaçla kombine şekilde Polisorbu kullanmalıdır. Polisorb, 1 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

3 günden daha fazla süredir ishalden muzdaripseniz veya kan veya ataş eşlik ediyorsa veya şiddetli ağrı ve kramplarınıza varsa, bir doktora danışmalısınız. Hamileyseniz veya emziriyorsanız, Polisorb’u almadan önce, doktora danışmalısınız.

Vitaminler ve kalsiyumun azalan emilimine neden olabileceğinden Polisorbu 14 günden fazla kullanmamalısınız.  Polisorb’u almaya ek olarak,  çok miktarda besin ve vitamin içeren dengeli bir beslenmeyi temin etmelisiniz.


Endikasyonlar
 
Allerji
The action of POLISORB is that its the smallest particles are surrounded by allergens, link them together and output through the intestines.
Zehirlenmeler
POLISORB not only removes the symptoms and cure its cause – removes poisons and toxins from the human body in a natural way, linking them all through the gastro-intestinal tract.
Diyare
One gram POLISORB MP can absorb up to five grams of water; in addition, the medication is characterized by extensive surface sorption. Using its You provides elimination not only the symptoms but also the causes of diarrhea.
Neden Polisrob?
Güvenilir bir ürün olması
POLISORB don't contains additives and flavorings, so the medication has no toxic effect and doesn’t cause allergies. Medication not absorbed into the bloodstream, and passes through the liver and kidneys, allowing virtually no contraindications. Enterosorbent POLISORB MP has high security, and can assigned to newborn infants and pregnant women.
Efektif bir ürün olması
Sorption surface of POLISORB MP at use the inside is 300 m2/g, that is significantly higher than most available on the Russian and foreign market of enterosorbents. The medication is able to link any harmful substances
Ürün'ün hemen çalışmaya başlar
In the treatment, a special role is played by the first few minutes of the disease, when You need to quickly help the sick, remove toxicity, improve overall health. Here again to helps POLISORB MP, which, due to its unique structure, begins to act immediately after it enters the intestine and is able to radically change the situation for a few moments.
The mechanism of action

Harmful substances, such as allergens, toxins and all kinds of pathogenic bacteria provoke the development of diseases and general deterioration of health;

Polisorb, surrounds harmful bacteria in the intestine and removes them from the body;

Polisorb adsorbs toxins and allergens of different sizes, which makes it possible to equally effectively treat poisoning and allergies of various nature of cause;

Polisorb eliminates only harmful substances by retaining beneficial micronutrients, when taken over the course of up to 14 days.